Nieuwe regels, nieuwe oplossingen; PPWD EN CSRD

De Europese wetgevers richten hun aandacht onder andere op pallets als onderdeel van bredere initiatieven om de circulaire economie te bevorderen. Nieuwe PPWD- en CSRD-wetgeving vraagt om nieuwe oplossingen.

foresco-1600x1200-65.jpg
foresco-1600x1200-65.jpg

PPWD: PALLETS ALS TRANSPORTVERPAKKING

PPWD staat voor Packaging and Packaging Waste Directive. Met deze aangepaste richtlijn laat de EU pallets onder het label van transportverpakking vallen. De ambitieuze doelstellingen voor 2030/2040 betekenen grote veranderingen voor wie nog weinig aandacht besteedt aan de levenscyclus van pallets. Foresco helpt u graag, bijvoorbeeld door gebruikte pallets te leveren of door uitgebreide dienstverlening met ons platform Collect, Repair & Re-use.

DOELSTELLINGEN VOOR HERGEBRUIK

Het PPWD-voorstel stelt doelstellingen vast voor hergebruik en maakt deel uit van bredere inspanningen om hergebruik van verpakkingsmaterialen te bevorderen. Het voorstel is nog niet bindend, maar er lijkt positieve steun te zijn vanuit de industrie en de EU. Ook Foresco is positief en helpt mee om zo duurzaam mogelijk om te gaan met houten pallets en verpakkingen.

foresco_roll-up_80x200_collect-repair-reusejpg.jpg

VOLDOEN AAN NIEUWE EISEN

Als de wetgeving wordt aangenomen, moeten bedrijven hun palletstromen nauwlettend volgen en mogelijk hun datavoorziening verbeteren. Dit kan betekenen dat u moet weten hoeveel pallets u heeft, welk type, in welke staat ze verkeren en wat het percentage herbruikbare pallets is. Precies die informatie verstrekken wij u met Collect, Repair & Re-use.


CSRD: CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze EU-richtlijn verplicht bedrijven verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsprestaties en niet-financiële informatie. Dit om transparantie te bevorderen en investeerders, consumenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden in staat te stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Met Collect, Repair & Re-use bieden we digitaal palletbeheer, om de CSRD te ondersteunen.

IN GESPREK MET FORESCO

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

MEER INFO OF EEN OFFERTE AANVRAGEN